[zaloguj się]

[FABULISTA sb m

Fleksja

N a. V sg fabulista.

stp, Cn, Linde brak.

Ten kto zmyśla lub mówi nieprawdę: Sacrificium Miſſae, quod in memoriam Paſſionis Domini noſtri IESV CHRISTI ex ueteri Apoſtolorum uſu, in altari peragi inſtitutum eſt (marg) Oh Fabuliſta: niemſzylić nigdy Apoſtołowie: nieczynili zadnych offiar za vmarłe/ rć. (‒) ConfLutom g4.

Synonimy: baj, łgarz, plotka, zmyślacz.]

MB