[zaloguj się]

FERMENTUM (1) sb n indecl

Tekst nie oznacza é.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Kwas [fermentumkwas BartBydg, Calep; ‒ kwas, kwaszenina, żur Mącz 121c; kwas na ciastafermentum Cn]: gdy człowiek rozum traci [...] trzeba aby woniał Camphori/ potym wziąć Opium z apteki/ bielonu/ mumijey/ ſzafranu/ thy rzecży ſtłucż na proch á rozpuſcić wodką rożaną/ potym k temu przydać Fermentum/ to ieſt kwaſu z apteki/ miodu y ocztu/ á tym pulſy wſzytki mazać/ odeydzie ta niemocz. FalZioł V 94v.

Synonimy: kwas, kwaszenina.

IM