[zaloguj się]

ACHCIEŻ (1) int

a pochylone; e prawdopodobnie pochylone.

stp, Cn, Linde brak.

W konstrukcji cum D będącej kalką łacińską wyraża uczucie bólu, żalu: Usſłyſzyſz młyńſkich (achćież mnie iuż ná nie) Koł nárzekánie. KlonFlis F4.

Synonimy: biada, niestetyż.

TG