[zaloguj się]

ADAMANTYN (1) sb m

Fleksja

N sg adamåntyn.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Znaczenia
Diament [adamas Mącz, Calep, dyjament, adamas Cn]: Sercá ſwe zátwárdźili iáko Adámanthyn/ iżby nie ſłucháli zakonu y ſłow BibRadz Zach 7/12.

Cf ADAMAS, DYJAMENT

KK