[zaloguj się]

ADAMENTNY (1) ai

Fleksja

A sg m adam(e)ntny.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odadament: By też ádámentny ſklep miał/ Niewiem by ią [żonę] w nim vchował. BierEz P2v.

Cf ADAMANTYNOWY, DYJAMENTOWY

KK