[zaloguj się]

ADAMIJANIN (1) sb m

adamijanin a. adamijan

Fleksja

A pl adamijåny.

stp, Cn, Linde brak.

Członek sekty gnostyków powstałej w II w.: błędy kácerſkye niſſczył [...] Adámiany/ kátháry/ Euchity/ Anyeliki KromRozm II v4v.

Cf ADAMITA

TG