[zaloguj się]

GADAJĄCY SIĘ (2) part praes act

gadający się (1), gadając się (1); gadający się WujNT; gadając się SiebRozmyśl.

Zawsze się.

Pierwsze a pochylone, drugie jasne.

Fleksja
sg
m Agådając się
pl
A m pers gådając(e) się

sg m A gådając się (1).pl A m pers gådając(e) się (1).

stp, Cn, Linde brak.

Dysputujący, rozprawiający; conquirens Vulg [z kim] (2): vyrzał wielką rzeſzą około nich/ y Doktory zakonne gadáiące ſię z nimi. WujNT Mar 9/14[13]; Tám go pilnie ſzukáiąc ználázłás go byłá W kośćiele/ z Doktorámi/ pilnie ſię gadáiąc SiebRozmyśl G2.

Synonimy: dysputujący, rozważający.

Cf GADAĆ SIĘ, GADAJĄCY

MM