[zaloguj się]

GAMRATLIWOŚĆ (1) sb f

Fleksja

N sg g(a)mr(a)tliwość.

stp, Cn, Linde brak.

Pożądliwość, lubieżność: Salacitas – Skłonnoſcz do miełoſczi, gamrathliwosc. Calep 939b.

Synonimy cf GAMRACTWO.

Cf GAMRACTWO, GAMRACYJA, GAMRATOWANIE

MM