[zaloguj się]

GAMRATNY (7) ai

Pierwsze a jasne; -råt- (2), -rat- (1) Mącz (2 : 1).

Fleksja
sg
mNgamråtny
pl
N m pers gamråtni

sg m N gamråtny (6).pl N m pers gamråtni (1).

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) – XVII(XVIII) w.

Pożądliwy, lubieżny; amatorius, eroticus, mulierosus, venereus Mącz (7): przeto taci bywaią boiaźni [...] rozumu domyſlnego y nie iako gamratni, wſzakoż miernie dla zimnoſci przyrodzenia. GlabGad O6v, M7v, N8v, O; Eroticus, id est, Amatorius, Miłoſny/ Gámrátny. Mącz 108a, 235d, 484a.

Synonimy cf GAMRACKI.

Cf GAMRACKI, GAMRATLIWY

MM