[zaloguj się]

GAMRATLIWY (1) ai

Fleksja

N sg m gamratliwy.

stp, Cn brak, Linde XVIXVII(XVIII) w.

Pożądliwy, lubieżny, jurny: Lascivissimus — Barzo gamrattliwi. Calep 583b; [WIelcy kiernoźi ná bydło máią być obieráni [...] á lepſzy iedney fárby niżli pſtry á gámrátliwy. Cresc 1571 565 (Linde).]

Synonimy cf GAMRACKI.

Cf GAMRACKI, GAMRATNY, NIEGAMRATLIWY

MM