[zaloguj się]

NIEGAMRATLIWY (1) ai

Fleksja

N sg m nieg(a)mr(a)tliwy.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Nierozpustny: Castus – Cziſtij, niegamratliwij. Calep 170b.

Synonimy: cnotliwy, czysty, obyczajny, powściągliwy.

Cf GAMRATLIWY

MM