[zaloguj się]

GDZIEKOLWIE (4) pron

gdziekolwie (2), gdziebykolwie (1), gdzie ... kolwie (1).

Oba e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w gdziekolwiek).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Zaimek przysłówkowy (4):
1. Oznacza miejsce jakiekolwiek, bliżej nie określone; w funkcji zaimka względnego wprowadza zdanie okolicznikowe miejsca (3): thedy on proch węże wypądza poſypuiąc gdziebykolwie byli. FalZioł IV 24b, IV 52b.

Połączenie: »wszędzie ... gdziekolwie« (1): ty wſzytki ofiáry miánowáne dobytká y ptáſtwá rozumie ſie wſzędzye ná zdrowe/ gdzyekolwie piſmo ſwięte kładzye niepomázáne. BielKron 38v.

2. Oznacza jakikolwiek, bliżej nie określony kierunek drogi i cel działania; wprowadza zdanie przydawkowe (1): Y zachował Pan Dawidá we wſſech ſpráwách gdzie ſie kolwie obroćil [in cunctis ad quae perrexerat; we wſzytkim do czego ſie był obróćił Wujek]. Leop 1.Par 18/6.

Cf GDZIEKOLE, GDZIEKOLI, GDZIEKOLWIEK, GDZIEŻKOLWIE, GDZIEŻKOLWIEK

KK