[zaloguj się]

GDZIEŻKOLWIE (4) pron

gdzieżkolwie (3), gdzieżby kolwie (1).

Teksty nie oznaczają é oraz ó; o prawdopodobnie jasne (tak w -kolwiek).

Zaimek przysłówkowy uogólniający; oznacza miejsce jakiekolwiek, bliżej nie określone (4):
A. Nieokreślony: gdzieś, gdzie bądź, byle gdzie; występuje jako okolicznik miejsca w zdaniu (3):
a. Samodzielny (2): GlabGad E6v; ani ſie ſam [Diogenes] też od pożądania y innych rzecży gdzieżkolwie ſromał, wſzakoż potim przyrodzony wſtid thy iego vmyſły przemogł. BielŻyw 69.
b. W połączeniu z drugim okolicznikiem miejsca (1): Prośimy ćie dla Bogá/ áby nam dał gdzieſzkolwie w domu ſie przeleżeć. HistRzym 29.
B. Względny; wprowadza zdanie okolicznikowe miejsca (1): y roſkazáliſmy wſſyſtkim z oſobná/ áby ie do ſwych máiętnośći przypuſzcżono gdzieżby kolwie byli [in omni loco] Leop 3.Mach 7/6.

Cf GDZIEKOLWIE, GDZIEŻKOLI, GDZIEŻKOLWIEK

KK