[zaloguj się]

GDZIEŻKOLI (1) pron

e oraz o jasne.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Zaimek przysłówkowy uogólniający, oznacza jakikolwiek, bliżej nie określony kierunek drogi; w funkcji zaimka względnego wprowadza zdanie okolicznikowe miejsca: a cij zawżdy naſladuią iego ſwięté miloſci rozmyſlaiątz a prowadzątz gdzież koli ijdzie námiloſeiwſſy pán Iezus. OpecŻyw 49.

Cf GDZIEKOLI, GDZIEŻKOLWIE, GDZIEŻKOLWIEK

KK