[zaloguj się]

GOTUJĄCY (3) part praes act

gotujący (2), gotując (1); gotujący Mącz, CzechEp; gotując OpecŻyw.

o jasne.

Fleksja
sg
mNgotujący
pl
A m pers gotując

sg m N gotujący (2).pl A m pers gotując (1).

stp s.v. gotować, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w. s.v. gotować.

Czyniący zdatnym do użytku (3):
Wyrażenie: »drogę gotujący« (1): Bo Ian tylko był przyiaćieł oblubieńcow/ á nie oblubieniec: był ſługá drogę pánu gotuiący/ á nie Pan. CzechEp 305.
a. W funkcji rzeczownika (2): Instructor, Gotownik/ gotuyący/ przipráwuyący. Mącz 423a.

gotujący co (1): widziáles [...] vbieraiącé ſie ku twému ięciu w zbroię/ zażegaiątz laterny/ gotuiątz broń. OpecŻyw 98v.

Cf GOTOWAĆ, GOTOWNIK

KW