[zaloguj się]

GOWORZYĆ (2) vb impf

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
inf goworzyć
indicativus
praes
sg
3 goworzy

inf goworzyć (1).praes 3 sg goworzy (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVII w.

Znaczenia
Mówić (2): Nieſłyſzę ná to vcho: co ten tám goworzy? LeovPrzep b3v; KlonŻal E4v.

Synonimy: gadać, mowić.

KW