[zaloguj się]

GUZMAN (5) sb m

-å- GórnDworz (4), -a- (1) KlonWor.

Fleksja
sg pl
N guzmån
G guzmån(o)w
D guzmånowi
A guzmåna
I guzmån(e)m

sg N guzmån (1).D guzmånowi (1).A guzmåna (1).I guzmån(e)m (1).pl G guzmån(o)w (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Znaczenia
Błazen (5): Abowiem ktoby chciał ták contrefetowáć ludzie/ iáko Guzman z rozdzierániem gęby/ z wyſzcżyniániem ięzyká/ nie vſzedłby też zá inego/ iedno zá Guzmaná/ á boday nie gorzey: bo wdy Guzmanowi/ iż to ieſt iego rzemięſło/ thákowy ſpoſob trefnowánia przyſtoi/ ále dworzánin bárzoby ſie tym oſzpećił/ bo iemu te rzecży od Guzmanow foremnie kráść przydzie GórnDworz O8-O8v.
W przen (1): A Pan Iákub w pomietlech tylko obermánem/ V Kmotrá y v żony/ y właſnym guzmánem. KlonWor 60.

Synonimy: błazen, chwist, kuglarz, kunsztownik, maszkarnik, wiła.

KW