[zaloguj się]
GWAŁCIWY   stp; Cn, Linde brak.

Cf GWAŁTOWNY