[zaloguj się]

GWAŁTOWY (1) ai

Fleksja

N pl subst comp gwåłtowszé.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Mocny, silny: ZAbiégáiąc niebeſpieczenſtwam tym/ któré teraz ná Rzeczpoſpolitą wſzyſtkié/ y gwałtowſzé niż kiedy przed tym/ przyſzły SarnStat 440.

Synonimy: mocny, silny.

Cf GWAŁTOWNY

AL