[zaloguj się]

[GWAROWNIK sb m

Fleksja

N sg gwarownik.

stp, Cn, Linde brak.

praw. Osoba, która powinna odpowiadać w sądzie za pozwanego z tytułu istniejących wobec niego zobowiązań, gwarancji lub współodpowiedzialności za przestępstwo: Varendator/ qui varendam facit. Gwarownik. Cervus F40 327v [wyd. 1546: Gwárownik].

Synonimy: ewiktor, iściec, zachodca, zastępca.

Cf WAROWNIK]

MK