[zaloguj się]

HADRUNKOWANIE (1) sb n

Fleksja

N sg hådrunkowani(e).

stp, Cn, Linde brak.

Kłótnia, swar, zwada, spór: Iurgium, Zwádá/ wádzenie/ Hadrunkowánie. Mącz 178c.

Synonimy cf HADRUNEK.

Cf HADRUNEK, HADRUNKOWAĆ SIĘ

KN