[zaloguj się]

HODOWAĆ (1) vb impf

Tekst nie oznacza ó.

Fleksja
indicativus
praes
pl
3 hodują
praet
pl
3 m pers hodowali

[praes 3 pl hodują.]praet 3 pl m pers hodowali.

stp, Cn brak, Linde także XVIIXVIII w.

1. Czcić, otaczać kultem religijnym [co]: támże [na Litwie] y węże Gywoitos y Ziemiennikos názwáne [kapłani pogańscy] karmili/ y hodowáli/ iáko Bożki domowe. StryjKron 400.

[hodować czym: cf Zwrot.

Zwrot: »hodować święta«: y Parſtuki ludzie ziemne Aniołki y ſprawce iego cczą/ y pokármámi hoduią ná pewne czáſy ſwiętá ich StryjKron 159 (Linde).]
2. [Biesiadować, świętować: á ná pámiątkę tego dziś ieſzcże Ilgi ſwięto cáłe dwie Niedzieli piiąc y hoduiąc po wſzech Swiętych obchodzą. StryjKron 359 (Linde).]

Synonim: czcić.

Cf GODOWAĆ, [HODOWANIE]

BZ