[zaloguj się]

INCYTOWAĆ (1) vb impf

Fleksja

3 sg praes incytuje.

stp, Cn, Linde brak.

Podniecać, przyspieszać, wprawiać w szybszy bieg, ruch [incitopoduszczam, podszczuwam Mącz 53b; – pobiedzam, poruszam Calep; pobudzam kogo do czego; podszczuwam; poduszczamincito Cn]:
Szereg: »pobudzać i incytować«: ma vpomináć y poruſzáć Król inſzych Vrzędników y Dignitarzów ad exequenda officia ſua, et maximè Capitaneos: iáko primum mobile inſzé sfery y płánety żeby ſie obracáły, pobudza y incytuie SarnStat 40.

Synonimy: pobudzać, poruszać.

Formacja współrdzenna: ekscytować.

IM