[zaloguj się]

JABŁCZANY (1) ai

Fleksja

A sg n jabłczané.

stp notuje, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

Przymiotnik odjabłko” ‘owoc różnych drzew:
Wyrażenie: »drzewo jabłczane«: Téż vſtáwiamy/ iż ná káżdé drzewo rodzáyné wſzelákiégo owocu ábo iábłczáné [pro qualibet arbore fructifera, seu pomifera JanStat 1111] wyćięté/ dwánaśćie groſzy temu który ſzkodę ćiérpi/ z winą piętnądźieſtą ma bydź zápłácono. SarnStat 668.

Cf JABŁCZYSTY, JABŁECZNY, JABŁKOWY

LW