[zaloguj się]

JABŁKOWY (3) ai

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNjabłkowy fN nNjabłkow(e)
G Gjabłkowé G

sg m N jabłkowy (1).f G jabłkowé (1).n N jabłkow(e) (1).

stp: notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.

Przymiotnik odjabłko (3): Pomosus – Iabłkowy. Calep 820b.
Wyrażenie: »jabłkowe drzewo« = jabłoń (1): Malus. eyne apfelbom Yáblkowe drzewo. Murm 105.
W przen (aluzja do jabłka, ktore Ewa zerwała w Raju) (1): Iám vkuſil ſlodkoſci iablkowe/ tys za to napoion gorzkoſci. OpecŻyw 134v.

Cf JABŁCZANY, JABŁCZYSTY, JABŁECZNY

LW