[zaloguj się]

JABŁECZNY (6) ai

a oraz e jasne.

Fleksja
sg
mNjabłeczny fNjabłecznå
A Ajabłeczną

sg m N jabłeczny (4).f N jabłecznå (1).A jabłeczną (1).

stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.

Przymiotnik odjabłko; pomarius Murm, BartBydg, Mącz, pomorum Mącz, Vulg (6):
a. Zrobiony z jabłek (1): succus pomorum ex arbore quadam spinosa AEgyptiaca, Sok yábłeczny Mącz 1d.
b. Związany z jabłkiemowocem różnych drzew (5):
Wyrażenia: »kulka jabłeczna« = haczyk na drążku służący do zrywania owoców (2): TE mi rzecży vkazał Pan Bog: A oto kulká iábłecżna [uncinus pomorum]. Y rzekł: Co thy widziſz Amos. Y rzekłem: Kulkę iábłeczną [ucinum pomorum]. Leop Amos 8/1-2.

»spichlerz jabłeczny« (1): Pomarium, Spychlerz yábłeczny/ komorá gdźie yábłká chowáyą. Mącz 309b.

»jabłeczny targ« (2): Forum pomarium, Apffelmarckt Yábłeczuy [!] targ. Murm 28; BartBydg 60.

Cf JABŁCZANY, JABŁCZYSTY, JABŁKOWY

LW