[zaloguj się]

JACHANIE (17) sb n

jachanie (9), jechanie (8); jachanie LibLeg, ConPiotr, LibMal, SienLek (2), ActReg (2), WujNT, SarnStat; jechanie Mącz (6), RejPos (2).

Oba a jasne; pierwsze e jasne, końcowe z tekstow nie oznaczających -é.

Fleksja
sg
N jachanie
G jachaniå
D jachaniu
L jachaniu

sg N jachanie (10).G jachaniå (3).D jachaniu (1).L jachaniu (3).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

1. Przenoszenie się z miejsca na miejsce po ziemi lub wodzie przy pomocy środka lokomocji; vectio Mącz; equi- tatio, peragratio itinerum, vectatio Cn (4): Vectio, Wiezienie/ woyźbá/ też yechánie. Mącz 477b, 479b; SienLek 34.

jachanie na czym (4): Wożenie też ná woźie/ y iáchánie ná koniu pomaga. SienLek 34.

2. Podroż, wyprawa; profectio Mącz, Cn; iter, tractus Mącz (13): Na on czaſz gdi zida Michala wzyąli yeſth ſzyą chowal wkobilnyczy dwye Noczy aſch gim franckſchten piſſarzs prziſchedſchi powyedzial o yachanyv zidowym LibMal 1553/177v; Iter, Et itiner, Drógá/ Wędrowánie/ yechánie. Mącz 175d; Snasor et impulsor profectionis meae, Ráycá/ y pobudźiciel yechánia niego/ to yeſt ón mi radźił y pobudzał ná tę drógę. Mącz 287c, 324d, 461a; ludzie od biegaią, płacej zołnierzom niemasz więcswej wolej dosyc tak ze trudno im integru restituere. Iachanie trud nebez potrzeb ActReg 11, 122; Mężowie/ widzę iż z ſzkodą/ y z wielką vtrátą nie tylko towáru y okrętu/ ále też duſz náſzych będźie to iáchánie [incipit esse navigatio]. WujNT Act 27/10; SarnStat 202.
Wyrażenia: »jachanie na daleką drogę« (1): przelozi też yey m. potrzebi swe y niedoſtatky kv potrzebnemv a beſpiecznemv yachanyv swemv na tak daleką droge. LibLeg 11/42.

»jachanie na wojnę« (1): Jachanie na woynę, ma bydź ſtarym obycżayem wStatuczie opyſanym, beſ Zkod ludzy. ConPiotr 32.

W przen (2):
Wyrażenie: »droga (gościniec) jachania« (2): A zwlecż ono ſtáre odzyenie onych dawnych obłędliwośći ſwoich/ á podłoż ie na gośćinieć/ iechánia iego. RejPos 87v, 87.

Cf JECHAĆ

TK