[zaloguj się]

JADANIE (6) sb n

Pierwsze a pochylone, drugie jasne; teksty nie oznaczają é.

Fleksja
sg
N jådanie
G jådaniå

sg N jådanie (3).G jådaniå (3).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Spożywanie pokarmów, posilanie się (6): vkazał ſię S. Benedict ſtárſzemu y drugiemu porucżnikowi przez ſen/ vkázuiąc im/ gdzie miał być kośćioł/ gdzie do iadánia/ gdzie do ſypiánia mieyſce. SkarŻyw 252; SkarKaz 453a.

jadanie czego (4): Wiele á cżęſte iadanie iabłek zwłaſzcża khwaſnech/ á cirpniączych/ gotowa przycżyna ku przyſciu łamania FalZioł III 23c, I 5d, 52b; izali ſumnienie iego/ będąc mdłe/ nie weźmie pochopu do iadánia rzeczy báłwanom ofiárowánych [ad manducandum idolothyta]? WujNT 1.Cor 8/10.

W charakterystycznym połączeniu: częste jadanie (3).

Synonim: pożywanie.

Cf JADAĆ

LW