[zaloguj się]

JAKILE (2) pron

a oraz e jasne.

Fleksja

sg f I jakąle (1).n N jakiéle (1).

stp, Cn, Linde brak.

Zaimek przymiotny nieokreślony: jakiś, jakikolwiek (2): to coby z piaſkiem/ álbo z źiemią iákąle zmiéſzano było/ ná dno vpádáć muśi Oczko 17v.

Z nazwą łacińską [prawdopodobnie oznacza brak bliższego sprecyzowania terminu lub wątpliwość co do trafnego jego użycia] (1): Lipoſok v látinów Gumi iákiele. SienLek X2v.

Cf JAKIŚ, JAKIŚCI

TK