[zaloguj się]

JAKIŚCI (5) pron

a jasne.

Fleksja

sg m A jakiegości (1).L [jakimści].f G jakiéjści (1).L jakiéjści (1).pl G jakichści (1).L jakichści (1).

stp, Cn, Linde brak.

Zaimek przymiotny nieokreślony: Bliżej nie znany, pewien (5):

W połączeniu z inną przydawką (2): Przychodzą mi ná myśl wiérſze iedné/ któré Cicero ziákiéyśći komoediiéy ſtáréy przjwodźi KochWr 37, 39.

W funkcji zapowiednika zespolenia przy odpowiedniku: ktory (3): nieiáki cżłowiek/[...] vyzrzał iákiegośći cżłowieka/ ktory był ſynem Alfeuſzowym. BudBib I Cv; CzechEp 65; Rozumiém temu żeś ſłychał o ſtárey iákiéyśći praktyce/ która nie práwie dobrze tey korónié [...] tuſzy KochWr 39; [Tuſmy [w Teketioj] wiele rzecży od Tureckich mnichow ſłyſzeli [...] o iákimśći rycerzu Chederle rzecżonym/ ktory był cżłowiek wielce mężny y mocny BusLic 23v.]

a. Podkreśla istnienie cechy bez bliższego sprecyzowania, określa przymiotnik: taki, ale nie wiadomo dlaczego i w jakim stopniu (1): Máiąc też y ći niemáło wywodow: ále iákichśći ſubtilnych y Filozowſkich CzechRozm 19v.

Cf JAKILE, JAKIŚ

TK