[zaloguj się]

JEŹDZCA (1) sb m

Fleksja

N sg jeźdźca.

stp, Cn, Linde brak.

Jeżdżący konno, jeździec: Ale tychże lat był koń/ których Iego ieźdzcá: Niedźiw że téż przebywał ná nim trudné mieyſcá. WyprPl B4.

Cf [JEZDAK], JEZDNY, JEŹDZIEC

TK