[zaloguj się]

[JEŻOKRAB sb m

Fleksja

N sg jeżokråb.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

zool. Echinus esculentus L. a. Echeneis remora L. (Rost); jeżowiec jadalny, zwierzę morskie należące do typu szkarłupni (Echinodermata): Ieżokrab. Eſtinus. Hechelkrább. WOyćiech wielki o nim piſze [...] iże ieſt z rodzáiu Rákowego/ iáko ná poł ſtopy/ koſny miaſto nog máią SienHerb 316b; Ieżokrab/ Barbarice Eſtinus verius Maia. Hechelkrab/ Stechendtkrab. SienHerb K#, D3#v.

Synonimy: echynus, »jeż morski«.]

MK