[zaloguj się]

KADZIDŁOWY (10) ai

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNkadzidłowy fNkadzidłowå nNkadzidłow(e)
Akadzidłowy A A
Ikadzidłowym I I
pl
N subst kadzidłow(e)
A subst kadzidłow(e)
I f kadzidłow(e)mi

sg m N kadzidłowy (1).A kadzidłowy (1).I kadzidłowym (1).f N kadzidłowå (1).n N kadzidłow(e) (3).pl N subst kadzidłow(e) (1).A subst kadzidłow(e) (1).I f kadzidłow(e)mi (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Przymiotnik odkadzidło” ‘pachnąca żywica z drzewa zwanego kadzidłowcem; thureus Mącz, Cn (10): Thureus, Kádźidłowy Mącz 455b.
a. Wydzielający kadzidło; thurifer Cn (3):
Zestawienie: bot. »kadzidłowe drzewo« = Boswellia Carteri Bird. (Rost), kadzidla Cartera, kadzidłowiec, drzewko lub krzew z rodziny osoczynowatych (Burseraceae), wydzielające z uszkodzonej kory sok żywiczny dający po zestaleniu ziarenkowatą masę; libanotis Murm, BartBydg (3): Libanotis. Weyrouchbom Kádzydłowe drzewo Murm 111; BartBydg 81b; Libanus etiam est arbor thurifera. Drzewo kádźidłowe. Mącz 190d.
b. Uczyniony z kadzidła; zawierający kadzidło; turis Mącz (4): FalZioł V 39v; Mącz 139b; Iáſzczórkę w gárncu ſpal/ á ſtárſzy ią ná proch s kádźidłowym prochem zmieſzay SienLek 165v.
Wyrażenie: »ziarnka kadzidłowe« (1): Manna thuris, Ziarnká kádźidłowe których w liekárſtwách vżywáyą Mącz 208a.
c. Pochodzący od drzewa kadzidłowego; zrobiony z niego (2): iáko látorosłká kádzidłowa [tus redolens Vulg] lećie. BudBib Eccli 50/8; Piękne Pánny z Párnázu wieńce kádźidłowe W rękách ſwoich trzymáią/ máią y bobkowe. SapEpit A3v.

Cf KADZIDLNY

ZCh