[zaloguj się]

ARCYHERETYK (4) sb m

-hae- : -he- (3 : 1).

Pisane dużą literą 2 r.; a jasne; oba e jasne (tak Cn heretyk).

Fleksja
sg pl
N arcyheretyk
G areyheretyk(o)w
A arcyheretyki
I arcyheretykiem

sg N arcyheretyk (1).I arcyheretykiem (1).pl G areyheretyk(o)w (1).A arcyheretyki (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Znaczenia
Przywódca heretyków [archihaereticus Łac śr] (4): Papieżá Rzymſkiego y z iego náſládowcámi twierdźimv być [...] nie tylko heretykiem/ ále arcyheretykiem/ to ieſt głową/ pánem Kśiążęćiem y Krolem wſzytkich heretykow. CzechEp 344; haeretykowie máią ſwe przezwiſká nie od Chriſtá Páná/ ále od ſwych kácermiſtrzow/ Arcyhaeretykow WujNT 845, 430, 859.

Synonimy: arcykacerz, kacermistrz.

TZ