[zaloguj się]

ARCYKACERZ (4) sb m

Pisane dużą literą; oba a jasne; e pochylone.

Fleksja
sg pl
N arcykacérz arcykacérze
A arcykacérza
I arcykacérz(e)m

sg N arcykacérz (1).A arcykacérza (1).I arcykacérz(e)m (1).pl N arcykacérze (1).

stp brak, Cn s.v. arcykacermistrz, Linde XVI w.

Przywódca kacerzy, heretyków (4): Ian Zyżká z Huſem Arcykácerzem/ Czeſkie Kroleſthwo ogniem y Mieczem woiowali OrzRozm F4v; OrzQuin Ev; A káżdy Arcykácerz chce być znan zá Miſtrzá od wſzytkich vczniow ſwoich. Arius ieſt Miſtrzem Arianow/ Luter Luteranow/ Kálwin Kálwiniſtow. WujNT 97, 103.

Synonimy: arcyheretyk, kacermistrz.

TZ