[zaloguj się]

[KAPZAMS sb m

kapzams, kabzams, kapzamsz, kamzans.

Teksty nie oznaczają pochyleń.

Fleksja
sg pl
N kapzamsze, kapzamszy
G kamzansa
A kabzams kabzamsy
I kapzamsz(e)m

sg G kamzansa.A kabzams.I kapzamsz(e)m.pl N kapzamsze, kapzamszy.A kabzamsy.

stp brak, Cn: kamzans, Linde XVIIXVIII w.: kamżans.

Gzyms, często ozdobny, nad drzwiami lub oknem, naddźwiernik, supraporta; hyperthyrum Cn: pro kabsams supra fenestram domus eiusdem [...] za kabzams supra ostium Wawel 1541/268; Pro rotis ad kamzansa lapidorum vehendorum proprius fundamenti Wawel 1545/353; Pro kamzans supra hostia Sacrae Maiestatis Reginalis balnei Wawel 1546/360, 1526/93, 1530/157, 1546/354; odrzwie i okna dębowym drzewem oprawione i kapzamsze na[d] drzwiami i nad okny, z dębowego drzewa poczynione LustrWpol I 4; Do tego wschodu są odrzwi kamienne, foremnie ciosano z okrągłym wierzchem i z kapzamszem LustrWpol I 82; kapzamszy nad drzwiami i okny też dębowego drzewa. LustrWpol I 101, 5, 82.

Synonimy: korona, koronica, kramzams.]

FP