[zaloguj się]

2. KARTA (1) sb f

Fleksja

A pl k(a)rty.

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

bot. Dipsacus sativus (L.) Scholler; szczeć barwierska, roślina dwuletnia z rodziny szczeciowatych (Dipsacaceae), której główki kwiatowe używane jako szczotka do gremplowania: dwye do wroczlawya czlowyekowy kthori karthi do gremplowanya ſukna przedawal [...] przedal LibMal 1549/149v.

Synonimy: grępla, »knapie szczeci«, »knapie szczotki«, »knapskie szczotki«, »szczeć głucha«, szczotka.

MM