[zaloguj się]

ARSENIK (14) Ab

arsenik m (9), arsenikum n (3), arsenik a. arsenikum (2); arsenik Mącz (2), GostGosp; arsenik: arsenikum FalZioł (6 : 3).

k : c (10 : 4).

Prawdopodobnie a oraz e jasne; teksty nie oznaczają e; pisane dużą literą 9 r.

Fleksja

sg N arsenik (8), arsenikum (3).G arseniku (1) BielKron, arsenika (1) FalZioł.A arsenik (1).

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.: arszenik.

Minerał trujący, arszenik; arsenicum FalZioł III 40c; auripigmentum Mącz [arsenicumaurypigment Calep; aurypigment, złotokostarsenicum, auripigmentum Cn] (14): ARſenik [...] dla złothey barwy kthorą ma ieſt rzecżon Auripigmentum, ktori od złotha ſzayduią/ á thakie ieſt nalepſze Arſenicum ktore ieſth złociſtey barwy/ ale ktore ieſt blade albo pokoſtowi podobne/ to nie ieſt dobre. FalZioł III 40c; Zabija ie [muchy] też dym z kadzidła, y tegoſz Arſenica kurzenie. FalZioł IV 29a; wezmi realgar/ arſenik, zetrzy w proch á zmieſzay z ſokiem kapuſtnym FalZioł V 102, III 40c żp, 40d, IV 16c, 29a, V 101v, 102; BielKron 26; Auripigmentum, Arſeſnik [!]/ Proch y fárbá którey málárze używáyą. Mącz 21c, 300b; Arſenik z mlekiem y z mąką zmieſzány wygubić może [szczurki]/ ále ſmrod w domu. GostGosp 18.

Synonimy: aurypigment, realgar.

WG