[zaloguj się]

REALGAR (2) sb m 

Tekst nie oznacza pochyleń.

Fleksja
sg
N realgar
A realgar

sg N realgar (1).A realgar (1).

Sł stp, Cn, Linde brak.

Minerał o metalicznym połysku i czerwonożółtej barwie: siarczek arsenu; ruda arsenu (z franc. rèalgarkatal. realgararab. rahğ al-ġārproch kopalny’) (2): Lekarzſtwo gnoiącze [...] kazi wilkoſci złe ciała/ y też ktoreby były ſpalone/ [...] albo też inſze ſkażenia od wielkiego gorącza albo ſucha. Ty rzecży na to ſą dobre/ ale ie trzeba vtemperować/ bo ſą zbytnie wygrizaiącze. Iako ieſt/ realgar/ arſenik. FalZioł V 102, V 102.

Synonimy: gorna czerwień, sandaraka.

PP