[zaloguj się]

ATEIZM (2) sb m

a jasne; teksty nie oznaczają é.

Fleksja

G sg ateizmu (2).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Bezbożność, niewiara w Boga (2): ty ich [Libertynów] kácerſtwá nie tylo z pogány/ ále y z beſtyámi nas zrownáć chcą/ y gorſzemi niżli Epikur ludźie czynić myślą/ do átheizmu y beſtyálſtwá prowádząc SkarKaz 384a; wykorzeniánie wiáry Chrześijáńſkiey [!] y ſzczepienie átheiſmu / pohámowánia nie ma SkarKazSej 701a.

Synonimy: bezbożność, niepobożność, niezbożność.

TZ