[zaloguj się]

AUCH (4) int

stp, Cn, Linde brak.

Okrzyk wyrażający boleść skargę; hei Calep (4): Hei – Auwe, biada, auch. Calep 474b.

Powtórzenie trzykrotne: Y rzekłem Auch/ Auch/ Auch [heu, heu, heu; ah, ah, ah Wuj]/ Pánie Boże/ á więceś tedy podſſedł lud ten/ y miáſto Ieruzálem/ mowiąc: Będziećie mieć pokoy: á oto przeniknął miecż áż do duſſe? Leop Ier 4/10.

Synonimy: ach, auwe, biada.

WG