[zaloguj się]

AUGMENTACYJA (3) sb f

Nagłosowe a pochylone, drugie jasne, końcowe prawdopodobnie pochylone; tekst nie oznacza é.

Fleksja

G sg åugmentacyj(e)j (3).

stp, Cn, Linde brak.

Powiększenie, zwiększenie [augmentatioprzysporzenie, rozmnożenie BartBydg; augmentatiopomnożenie Mącz 20b] (3): A iżeby też y poſpolity człowiek [...] ten ſkarb Rzeczypoſp: dla pewnieyſzey y prędſzey augmentácyey co raz pośilał VotSzl D2.

augmentacyja czego (2): Drugi ſpoſob augmentácyey tego ſkárbu Rzeczyp: VotSzl D, D3v.

Synonimy: aukcyja, pomnożenie, przymnażanie, przysporzenie, rozmnożenie.

WG