[zaloguj się]

AUKCYJA (2) sb f

Oba a pochylone.

Fleksja
sg
A åukcyją
L åukcyji

sg A åukcyją (1).L åukcyji (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Wzrost, przyrost, powiększenie, pomnożenie czego [auctiopomnożenie Mącz 20b] (2): ActReg 5; á zgołá od káżdego bydlęćiá [...] po kilku groſzy dáwáć pozwolili/ á to do tego ſkárbu Rzeczypoſp: obroćili: tedyby y tym ſámym ſpoſobem miał nie máłą aukcyą. VotSzl D3.

Synonimy: augmentacyja, pomnożenie, przymnożenie, wzrost.

DM