[zaloguj się]

[AUGUSTNIK sb m

Fleksja

N pl åugustnikowie.

stp, Cn brak.

Zakonnik reguły św. Augustyna: Henrikus Woes/ y Ian Eſch/ mniſzy Auguſtnikowie w Bruxeli ſpaleni. BazHist 22v.

Cf AUGUSTYN, AUGUSTYNIJANUS]

WG