[zaloguj się]

AUGUSTYNIJANUS (2) sb m

augustynijanus a. augustynijanin a. augustynijan

Nagłosowe a prawdopodobnie pochylone (pisane dużą literą); -an- (1) SkarŻyw, -ån- (1) KrowObr.

Fleksja
pl
N åugustynijåni
G åugustynijan(o)w

pl N åugustynijåni (1).G åugustynijan(o)w (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu: augustyjan, augustyjanin.

Zakonnik reguły św. Augustyna (2): Ci mniſzy zową ſie Auguſtyniani KrowObr 136; Przeor ieden Auguſtyniánow był mu wielkim nieprzyiaćielem SkarŻyw 311.

Cf [AUGUSTNIK], AUGUSTYN

WG