[zaloguj się]
KOŁATAJĄCY  stp s.v. kołatać; Cn, Linde brak.

Cf KOŁACĄCY, KOŁATAĆ