[zaloguj się]

KOSONOGI (1) ai

Fleksja

N sg f kosónogå.

stp brak, stp nazw os: Kosonog, Cn brak, Linde XVII w.

Koślawy, krzywy; tu przen: nierówno ścięty: Tá Synwagá tym obycżáiem ma być vrobióna. Z ſuchéy Tárćice Iodłowéy/ [...]. A ma być Stoſyglem práwie w miárę vſztóſowána/ áby nie byłá nikędy ná żadnym kóńcu y po kráioch koſónoga: iáko mówiąc y o pół włoſá ná mięſz Strum B2.

Synonimy: koślawy, krzywonogi, krzywy.

TZ