[zaloguj się]

KOŚLAWY (7) ai

koślawy (4), koszlawy (3); koślawy Mącz (4); koszlawy Calep (3).

o oraz a jasne (w tym w a 1 r. blędne znakowanie).

Fleksja
sg
mNkoślawy
pl
N m pers koszlawi

sg m N koślawy (5).pl N m pers koszlawi (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) i XVIII w.

Znaczenia
Mający krzywe nogi; varus, varus Mącz, Calep, Cn; compernis, valgus Mącz, Cn; seaurus Calep, Cn; blaesus, male pedatus, praevarus, seambus, scauripeda, vatia, varicus, vatrax, vatricosus Cn (7): Valgus, Ten któri łiſty yeden od drugiego odwrócone ma/ kośláwy/ ſzpotáwy. Mącz 474d, 62d, 475d, 476c; Vatius ‒ Koſzliawi alie ze wnątrz zwiwroconimi nogami. Calep 1104a, 952a, 1102a.

Synonimy: krzywonogi, kulawy, szpotawy.

Cf KOŚLA

TZ