[zaloguj się]

KOZŁOWSKI (1) ai

Fleksja

N sg m kozłowski.

stp brak, . stp nazw os notuje, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Przymiotnik odkozieł” ‘samiec kozy: Cymphis sive Cymphos, fluvius Africae, też kráyiná tamże w którey wielkie kozłi roſtą, unde Cymphius pro hircino, Kozłowski. Mącz 76c.

Cf KOZŁOWY, KOŹLI

TZ