[zaloguj się]

KOŹLI (14) ai

-ź- (10), -z- (4).

o jasne.

Fleksja
sg
mNkoźli fNkoźlå nN
G Gkoźléj Gkoźł(e)go
A Akoźlą Akoźl(e)
I Ikoźlą I
L Lkoźl(e)j L
pl
N subst koźl(e)

sg m N koźli (2).f N koźlå (1).G koźléj (2).A koźlą (3).I koźlą (2).L koźl(e)j (1).n G koźł(e)go (1).A koźl(e) (1).pl N subst koźl(e) (1).

stp brak, Cn s.v. dragant, Linde XVIII w.

Przymiotnik odkozieł” ‘samiec kozy:
1. Pochodzący od kozła, należący do kozła; caprinus, haedinus Calep (13): Zaż ia będę iadał mięſo wołowe? ábo krew koźlą [sanguinem hircorum] będę pił? Leop Ps 49/13 [idem LatHar +8]; BielKron 36, 36v, 38v [2 r.], 450v; Odzienie albo guniá z włoſienia capów álbo kozłow/ też/ kudły koźle. Mącz 53d; KochPs 75; SkarŻyw 349; Calep 160b, 469b; LatHar +8, 386.

W charakterystycznych połączeniach: koźla(-e) krew (7), kudły, mięso (2); koźli i cielcowy.

2. Zestawienie w funkcji nazwy botanicznej: »koźla broda« = Tragopogon L.; kozibród, rodzaj z kilkomα gatunkami roślin dwuletnich z rodziny złożonych (Compositae) (1): Tragopogon Latine, Hirci barba, Koźla brodá. Mącz 460c.

Cf KOZI, KOZŁOWSKI, KOZŁOWY

TZ